december 2016
In het eerste hint-gedicht over 2016 Heb ik je wat termen gegeven Waarmee je zelf zou kunnen zien In welke taal deze cache is geschreven. Allereerst is er de taal Chef genaamd Waarin ik schreef het pepernotenrecept Dat, mits geïnterpreteerd zoals betaamd Als uitvoer van “Piet” en “Codel” rept. Piet is namelijk ook een taal Die niet met leesbare code maar plaatjes werkt Met gekleurde pixels, in plaats van verbaal, En die worden als codels aangemerkt. Waren het bij Chef de ingrediënten Waarvan hoeveelheden als waardes fungeren, Bij Piet zijn het juist kleurcoëfficiënten Die als getallen functioneren. Althans, het gaat om het aantal blokjes, Aangrenzend, van dezelfde tint. En tel daarvan het aantal hokjes Opdat je een getalswaarde vindt. En in Chef zijn de uitgevoerde operaties (plus, min, sla op, print uit, voer in) Weergegeven door elke chronologisch Uitgevoerde koks-handeling. Maar in taal Piet is immers daarentegen Dat wat je met de getallen doen moet Evenwel juist daar in gelegen In elke pixelsgroepjes’ tint en gloed. En de Piet code? Die zie je staan Als plaatje in de cache beschrijving: Die vier Pieten met blije kleuren aan Blijken de cache codering. Piet-code begint altijd links boven En wordt dan naar rechts toe uitgevoerd, Per effen vlak wordt er geschoven Tot de rechterrand wordt aangeroerd. Dan draait de code uitvoer Rechtsom en nu dus omlaag Tot ook daar ons keert een contour En het linkswaarts vervolgt gestaag. Aldus gaat het alsmaar door Soms links, soms rechts aanhoudend, Wat gestuurd wordt door een semafoor Die de uitgevoerde code herkent. Het geheugen dat in Piet wordt bijgehouden heet een stapel ofwel de stack. Alles wat moet worden onthouden krijgt met push bovenop een plek. En van bovenaf worden waardes gepakt: Stel de bovenste twee tel je op. Dan wordt het resultaat teruggeplakt Bovenaan de stack op de top. Er zijn diverse pagina’s op internet Die je haarfijn kunnen vertellen Hoe je Piet handmatig interpret Je hoeft haast alleen maar te kunnen tellen.
licht
rood
licht
geel
light
groen
light
cyaan
light
blauw
light
magenta
rood geel groen cyaan blauw magenta
donker
rood
donker
geel
donker
groen
donker
cyaan
donker
blauw
donker
magenta
wit zwart
Maar er is ook een alternatief En online kan je diverse tools zien staan Die met een plaatje als invoer net zo lief Met de pixels voor jou aan de slag gaan.
 Verandering van helderheid
Verandering van tintgelijk1 donkerder
(of 2 lichter)
1 lichter
(of 2 donkerder)
gelijk plaats op stapelhaal van stapel
1 stapoptellenaftrekkenvermenigvuldigen
2 stappendelenmoduloniet
3 stappengroter danuitvoer-richtinglinks/rechts aanhouden
4 stappenkopieer stapelroteer stapelin(waarde)
5 stappenin(letter)uit(waarde)uit(letter)
Startend linksboven, in het felle blauw Tel je vier pixels, waarnaast is te zien In een tint donkerder tel je al gauw Een aangrenzend blok van precies 13. In Piet’s definitie kan je vervolgens lezen Dat je bij een donkerder maar wel gelijke tint Het getal (dat zal in eerste instantie 4 wezen) Vervolgens bovenop de stapel vindt. En na de 13 in het donkerste blauw Volgt er één enkele die lichter is gekleurd Ook ook deze 13 wordt daarom gauw Bovenop de stapel, op de 4 gepleurd. Dan loop je een donkerpaarse codel in Twee stappen donkerder, en 1 stap qua tint En dus voer je uit een vermenigvuldiging En je als resultaat (13 * 4 =) 52 vindt. Zo worden er nog een flink aantal waardes Berekend met deze kleurige code. En die leiden uiteindelijk tot uitvoer aldus Soms als getal, soms als letter aangeboden. Hierdoor ontstaat er alras een tekst Met cijfers en woorden als oost en noord Waarmee je vervolgens heel relaxed Het coördinaat van deze cache scoort. Omdat het niet iedereen pleziert Om als μ-processor te moeten denken Wordt door ene Gabrielle een website bestierd1) Waar je bediend wordt op je wenken. Sla eerst het Pieten-plaatje2) op Om het daarna in de Piet-processor te IMPORTeren. Druk vervolgens rechts op de DEBUGGER knop En dan op RUN om de code te execureren. Het is leuk stapsgewijs te volgen Hoe Piet het plaatje evalueert Terwijl de codels worden verzwolgen En de output wordt gemuteerd. Het is de final die ik heel toepasselijk In een ouderwetse datadrager verstop. En die je weer terug steekt met een klik En je er uit haalt met een druk op de knop3½).


1) Er zijn meer van dergelijke Piet-interpreters, maar deze vond Sint qua uitvoer wel gers. 2) Klik met de rechter muisknop op de betreffende afbeelding en het menu heeft vast iets als "opslaan" in de aanbieding. 3½) Waar lijkt het logboek op? Het rijmt zowel op "verstop" als op "knop".